Skolan – ett företag med klassprofil

 

Redaktionellt
Skolan – ett företag med klassprofil

_______________

Innehåll

Margareta Norlin: AB Kommunen – företag utan insyn

Gunilla Granath: Lojal mot sparplanerna eller barnen?

- Kommunalt självstyre likamed ojämlikhet

- Hur konkurrerar de svaga eleverna när marknaden styr?

- Lärare – obildade, lata och skitiga?

- Föräldrarna: de nya vakthundarna vid skolan

- Sundsvall, motvallskommunen med rejäl kommunalskatt

Peter Antman: Från jämlikhet till valfrihet

Kenneteh Hermele: Offentligt är effektivt

Mats Holmén: Rasera klassrummets berlinmur

AKTUELLT

Lotta Silfverhielm: Finns det varmluftsballonger i skolan?

Göte Rudvall: En ensidig historieskrivning

Donald Broady: Bildningstanken och progressivismen

LÄST

Sverker Lindblad: Norlin: Baklängesrevolutionen, Israel: Klappjakt...

Ove Korsgaard: Høeg: De måske egnede