Utbildning och arbete

 

_______________

Innehåll

Sverker Tirén, Sverker & Svante Weyler: Gräv där du står – också i skolan.

Karen Borgnakke & Chresten Kruchov: Arbetarrörelsen och skolan i Danmark.

Björn Malmberg: Att lära av livet – för livet.

K.G. Nordström: Skola för skogen.

Elever och anställda: Vidkärrskolan.

Svante Weyler: Att arbeta med arbetarlitteratur.

Red: 25-kronan – företagssubvention eller värdefull kunskap?

P-O Pettersson: Utbildning och arbetslöshet.

Lena Hellblom: Vad hände sen i Vikmanshyttan?

Arbetsgruppen mot ungdomsarbetslöshet: Fullgod ersättning till alla arbetslösa.

Bodil Eriksson, Tor Larsson & Tommy Törnqvist: KOMVUX – ett svar på näringslivets utbildningsbehov?

Matts Mattsson: Behöver vi ett nytt studieförbund?

Walter Mossman: Folkhögskolan Wyhlerwald.

LÄST

Ann Pettersson: Olsson: Anpassning eller förnyelse?

Staffan Selander Edqvist: Teknik, samhälle och energi.

Arne Melberg: Ljung & Thavenius: Litteratur i bruk.