Med sikte mot framtiden – KRUT 20 år

 

Redaktionellt

_______________

Innehåll

Sverker Lindblad: Bilden av skolan – på väg att förändras?

Ingrid Carlgren: Från misstänksamhetens till möjligheternas pedagogik

Jan Thavenius: Bara i mellanrummen färdas vi

Mac Murray: KRUT och dess 20 år

Margareta Norlin: När eliterna tog makten

Mats Wingborg: Vad hände med skolupproret?

Jan Ekbrand: Om makt och motstånd

Donalt Broady, Mikael Palme, Svante Weyler, Brutus Östling: Motståndet och makten. Ur Redaktionellt efterord till KRUT nr 13

Det kom ett brev från en högstadieelev

Lisbeth Adrian: Den nya läroplanen – den nya Grottesången

Sigun Melander: I personliga möten förändrar vi skolan

Gunnar Bergendal: Två flaskor. Några synpunkter på skolmatematik

LÄST

Donalt Broady har läst Åsmund Lønning Strømnes: Kunskapssyn och pedagogik