Örnar går inte i trappor

 

Redaktionellt
Freinet – en doldis i svensk skola

_______________

Innehåll

Lutz Kremer: Freinet – en enkel folkskollärare?

Sven Björklund: Frankrikes största pedagog sen Rousseau

Rolf Malmberg: Arbetets pedagogik i ett skolhistoriskt perspektiv

Lars Åke Kernell: Freinetundervisning – mer ett förhållningssätt än färdiga metoder

Lars Åke Kernell: De pedagogiska konstanterna

Paolo Freire: Om Célestin Freinet

Mats Hemberg & Lutz Kremer: Freinete – en pedagogikens praktiker

Mats Hemberg: Betyg och sortering av barn är alltid av ondo

Lars Åke Kernell: Om demokrati i elevarbetet

Annika & Lars Johansson: Synen på läromedel i freinetpedagogiken

Karin Gampp: Här har barnen initiativet

Mats Appelgren: Tryckeriet – typiskt Freinet

Lutz Kremer: Reggio i våra hjärtan – och i verkligheten

Bernhard Schneuwly: Freinet, Vygotsky och skrivandet

Kalle Guettler: Projekt Ucayali – tredje världen i vårt klassrum

Marta Clausén: Mottagagre ger meningsfullhet

Tore Almius: Förstå sig själv och sin plats på jorden

Annette Thelin: Att starta en skola

Lutz Kremer: Den internationella rörelsen för en modern skola

Lutz Kremer & Ulla Andersson: Några personligheter

Célestin Freinet: Örnar går inte i trappor

Lutz Kremer: Kooperativet Arbetets Pedagogik

Annika Johansson: Asta Håkansson – 90-årig pionjär