Blommor och bin år 2007

Redaktionellt
Fyrtio år efter den sexuella revolutionen är sex och samlevnad fortfarande ett oerhört laddat ämne. Skolan ska lära ut en öppen, positiv och lustbejakande syn på sexualitet, men såväl lärare som elever tycks fortfarande rodna så fort ämnet kommer på tal. Det stela klassrumsklimatet riskerar att ta död på ämnets möjligheter och i Skolverkets granskning för några år sedan var många elever missnöjda.

Det främsta skälet till detta är att lärarna ofta saknar såväl kompetens som vägledning. På de lärarhögskolor där det är möjligt att utbilda sig i sex och samlevnad är kursen valbar och konkurrerar med andra kurser om studenternas intresse. Därför lämnas ansvaret för sex och samlevnad på skolorna ofta över till enskilda eldsjälar.

Sex och samlevnad är egentligen ett ämnesövergripande kunskapsområde som borde integreras i alla ämnen. Det är helt enkelt alltför viktigt för att reduceras till ett par lektioner per läsår. Skolverket har också lagt ett förslag, som den nya regeringen har lagt på is, till nya kursplaner i åtta ämnen (svenska, samhällsorienterande ämnen, samhällskunskap, historia, religionskunskap, naturorienterande ämnen, biologi samt idrott och hälsa) för att ge lärarna vägledning i detta. Framförallt vill man utnyttja kunskapsområdets möjligheter till att diskutera värdegrundsfrågor.

Det är också detta skolornas eldsjälar lyfter fram som motivation till att arbeta med sex och samlevnad. Tonåringarnas tankar kretsar i hög grad kring sex och samlevnadsfrågor och i diskussionerna väcks många frågor kring tolerans, jämställdhet, kulturella skillnader, makt och status, heteronormativitet, mänskliga rättigheter, med mera.

Numera är det nämligen samlevnaden man fokuserar på. Det är en gradvis förskjutning som har pågått sedan ämnet blev obligatoriskt för drygt femtio år sedan. Ämnet har utvecklats från att ha handlat om handgriplig teknik och könssjukdomar till samlevnad i vid bemärkelse.

Så låt oss sluta rodna och ta vara på möjligheterna med sex och samlevnadsundervisningen. Och låt oss också våga ifrågasätta vad det egentligen är vi lär ut. Igen och igen – för ingenting är självklart i detta mångfacetterade ämne.

/Redaktionen
Carl-Magnus Höglund, Siri Reuterstrand, Christer Wigerfelt
Fotograf: Agnete Bretan

_______________

Innehåll

Erik Centerwall – Sexualiteten är universell

Margareta Forsberg – Blodiga lakan vs. one-night-stand

Camilla Löf – Med fokus på individer istället för kulturer

Tina Kindberg – Dags att lämna 1800-talet

Agneta Nilsson – Samlevnadsfrågor kan vitalisera flera skolämnen

Maria Bäckman – Hämmade flickor och utlevande pojkar

Sören Andersson – Kärleken som skolan glömde

ÖVRIGA ARTIKLAR

Hans Nytell – Avhandlingen/Från kvalitetsidé till kvalitetsregim. Om statlig styrning av skolan