Den öppna och den dolda sorteringen

 

_______________

Innehåll

Charlotte Bloch, Henriette Christrup & Lone Roepstorff: Ane och Mette i skolan.

Jan Anward: Att ha ordet i sin makt.

Arne Mandoki: Beethovens 5:a.

Lena Hellblom & Kerstin Larsson: Vi har tillsatt en utredning.

Mats Nilsson: Från omdömen till betyg till...

Steinar Kvale: De motsägelsefulla betygen.

Anonym: "Har regeringen riksdagens förtroende?"

Jan Swaling: Varför behöver skolan specialundervisning?

Lena Teurnell: Sagan om MBD.

Per Ahnegård & Red: Var 20:e elev.

Per Ahnegård & Red: "Vägar till ofullständig grundskoleutbildning".

Carina Fast: "Vi vill inte vara redskap för skolans utsortering".

Sigbrit Franke-Wikberg, Christer Jonsson & Carl Åsemar: Är det Syon som sorterar?

Red: Urval genom tillval.

Lennart Linell: Samhällsklasserna och skolan under 100 år.

Gunnar Elveson: Om arbetsdelning, ackord och betyg.

Red: Strategier mot arbetsdelning.

AKTUELLT

Red: Vad ska det bli av SIA?

Lisbert Larsson: Nya läroplanen.

LÄST

Kerstin Hägg: Skola i förort/ Jordbroprojektet.

Arne Adamsson & Ann Pettersson: Emanuelsson: Utbildning för anpassade.

Donald Broady: Östling: Den lönsamma skolan.