Drama

 

_______________

Innehåll

Rut Hillarp: Varför drama?

Stig Starrsjö: "Sånt sysslar vi inte med här!"

Birgit Öhrn: Den svart-vita leken om våld och död och Exemplet Fredrika.

Kerstin Björkqvist-Murray: Mellan två uppsättningar.

Rut Hillarp: Rollspel för insikt och förändring.

Lisa Henriksson & Elisabeth Björnhagen: Dorothys fröpåse.

AKTUELLT

Suzanne Osten: Framtidens barnteater.

Birgitta Edlund: Porträtt av en Krutgubbe.

Jonas Röjås: Alla kan sjunga och spela.

Eva Nordin: Skolprojekt med Brecht i Öst-Berlin.

LÄST

Kent Hägglund: Slade: Child drama; Way: Utveckling genom drama.

Lisa Henriksson: Tankar framför en dramalärares bokhylla.

Doris Ågren: Drama för barn.

Mats Wingborg: Illeris m.fl: Ungdomspsykologi.

Mario Marx: Mathiesen: Makt och motmakt.

Ingvar Sundén: Croall & Rankin: Ekologi för nybörjare.