Den naturvetenskapliga utmaningen

Redaktionellt
När vi på Krutredaktionen tog itu med uppgiften att göra ett temanummer om natur- och teknikämnena så var det första vi stötte på frågan om den eventuella krisen för dessa ämnen. Finns den eller är den bara en myt?

Efter att ha funderat på saken, pratat med ett antal insatta personer och läst en del kom vi fram till att den nog åtminstone är betydligt överdriven. En som håller med oss om detta är Sven Engström, professor på Chalmers. Han, och flera med honom, menar att problemen med att fylla högskoleplatser med anknytning till NOT-ämnena framförallt beror på att det numer finns så många fler sådana än tidigare. Här finns utrymme för statistiska vantolkningar till stöd för kristeorin. Samma sak kan det vara med de påstått vikande mattekunskaperna. Arne Engström och Olof Magne ger oss en grundlig genomgång av forskning på hur matematikkunskaperna skiftat över tid i de nordiska länderna. Eller har de kanske inte skiftat? Kanske är det elevunderlaget och ämnets riktlinjer och mål som skiftat och gett olika resultat? Om procenten elever med problem alltid är lika stor så blir naturligtvis antalet elever med problem större när elevantalet ökar. Kanske är våra barn lika duktiga på matematik som man var förr, trots att motsatsen ofta hävdas.

Något som de flesta kan hålla med om är att många barn från början har ett stort intresse för naturvetenskap. Ett intresse som ofta falnar med åldern. Flera av numrets temaskribenter har idéer om hur man skall behålla denna positiva inställning och de har också tankar om varför den för så många försvinner. Nyckelorden för ett bevarande och befästande verkar vara självförtroende, koppling till vardag och verklighet och uppmuntran. Inte så revolutionerande kanske, men de bästa idéerna är ofta de mest självklara. Här finns alltså mycket att inspireras av, särskilt för den som själv arbetar med dessa ämnen.

/Redaktionen
Daniel Olsson, Siri Reuterstrand, Christer Wigerfelt
Fotograf: Martin Adolfsson

_______________

Innehåll

Sven Engström – Dags avslöja den stora NOT-myten

Arne Engström/Olof Magne – Hypoteser om matematikprestationer

Helen Rundgren – Använd dinosaurier i naturvetenskapens tjänst

Agneta Boström – Berättelser ur en kemilärares vardag

Sten Rydh – Matematiken med hjälp av suzukimetoden

Britt Lindahl – Hur får vi fler att välja naturvetenskap?

ÅTERKOPPLING

Lasse Nordin – Klassrummet i tredje världe