Nu läser vi

 

_______________

Innehåll

Red: Ulrika och drakarna, en sannsaga.

Margit Gummeson & Behnn Edvinsson: Från Sörgården till Nu läser vi.

Bertil Gustafsson: Läsning utan mening.

Magdalena Nordenson, Mikael Palme & Jan Swaling: Lära sig läsa för att erövra.

Magdalena Nordenson, Mikael Palme & Jan Swaling: Bortom läslärorna.

Bertil Gustafsson: Läsning på frökens ideologiska grund.

Jan Anward: Hestar, vad har man dom till?

Red: Kommentar till debatten om läsförmågan och analfabetismen.

Donald Broady: Analfabetismdebatten som exempel.

AKTUELLT

Mats Wingborg: Front mot nedskärningar.

Birgitta Johansson: In med miljöfrågorna i skolan.

Ola Hellblom: Att leva med språket som handikapp.

Carina Fast & Susanne Rubin: Ny läsmetod i Vietnam.

Sven Ekhagen: Vad är levande verkstad.

LÄST

Brutus Östling: Industriell produktion och uppfostran som bisak.

Jan Thavenius: Teleman: Språkrätt.

Erik Söderberg: Postman: Skolan och kulturarvet.

Christer Wallentin: Arbete ? makt.

Lena Hellblom: Östling (red): Surtekonflikten.

Ulf Lindberg: Broady: Den dolda läroplanen