Kvalitet – ett begrepp som håller måttet?

 

Redaktionellt
Kvalitet – ett begrepp som håller måttet?

_______________

Innehåll

Susanne Törneman: Nöjda föräldrar är inte skolans uppgift

Gabrielle Björnstrand: Om "De kanske lämpade"

Peter Høeg: Ur "De kanske lämpade"

Thorkild Thejsen: Vi kan inte leva utan uppmärksamhet

Inger M Andersson: Att välja kvalitet

Katta Nordenfalk: Läroplanen ett hastverk?

Gunilla Granath: I am a promise

AKTUELLT

Mac Murray: Betyg – problemet eller lösningen?

Torbjörn Lundgren: Bokstavskrångel

Lotta Silfverhjelm: Vårbesök från en engelsk byskola

LÄST

Mac Murray: Hobsbawm: Age of extremes

Ulf Lundqvist: Rita serier