EU-perspektiv på utbildningen

 

Redaktionellt

_______________

Innehåll

Magnus Blomgren: Dags för debatt om EU och utbildningen

Stine Messell & Marianne Rasmussen: Kritik tystas på EU-kurser

Göran Folin: Europaskolan – en förebild för vem?

Lena Hultén Sonne: SAFs lärarluftbro till EU

Göran Folin: Var finns det lärarfackliga engagemanget?

Bengt Thelin: Sverige, Europa och världen

Emil Persson: EU i elevperspektiv

Göran Folin: EUs mål: En skola i ekonomins och ideologins tjänst

AKTUELLT

Jan Wiklund: Klasskiktning i skolan – ett fall på eget grepp?

Lars Brandt & Erik Lidbaum: Avskaffa den traditionella uppsatsen

Jan Nilsson: När klassen tystnade

Piotr Szybek: Etik som grund för läroplaner och undervisning

Birgitta Knutsdotter Olofsson: Lekpedagogik från förskola till högskola

Ewa Stackelberg: Det viktigaste är att hjälpa människan till självkännedom

Jan Nilsson: I demokratins namn