Bildning

 

_______________

Innehåll

Donald Broady: Om bildning och konsten att ärva.

Gerhard Arfwedsson: Om kulturarvet.

Rut Hillarp: Kvinnan framför bildningsborgen.

Hans Östbacken: Apropå 1984, Orwell som lärare.

Karl-Rune Nordkvist:... eller statsskola? Några ord om de tidigt förlorade.

Lena Hellblom: Om självbildning och nyttighetsmasken inom arbetarrörelsen.

Bengt Nerman: Radikalismens villkor. Historien om folkuniversitetet.

Bo Svensson: Peter Brückners bildningsgång till egensinne.

Gunnar Bergendahl: Om bildningens villkor.

AKTUELLT

Britta Hasso: Decentraliseringens testfall.

Erik Tängdén: Hur viktiga är egentligen utbildningsvalen?

Hans Berg: Kulturarbete som social spärr.

Gunnar Ståldal: Får man ljuga i katedern?

LÄST

Lena Hellblom: Abrahamsson (red): Bildningssyn och utbildningsreformer.

Rut Hillarp: UHÄ: Kvinnorna är hälften.

Bengt Wahlund: Isling: Grundskola för allmänmänsklig kompetens.

Rut Hillarp: Williams: Klassfiende.

Ulf Lindberg: Beck & Grue: Å lykkelige ungdomstid.

Mats Wingborg: Rubin & Lindskog: Lära för livet?

Rut Hillarp: Knudsen & Svendsen: Krig eller fred?