Skola för folket?

 

_______________

Innehåll

Trespråkigt nordiskt nummer

Red: Skole for folket.

Red: Collage om skole og sosialdemokrati.

Red: Sosialdemokratiets skolepolitikk.

Peter Fredriksen: Arbeiderbevegelsen, høyre og akademikerstanden.

Chresten Kruchov: Socialdemokratiet og enhedstankerne omkring århundredeskiftet.

Palle Rasmussen: Socialdemokratiet og skolevæsenets fysiske centralisering.

Torben Hviid Nielsen: Fra arbejderkultur til kulturministerium.

Göran Folin, Lena Hellblom & Svante Weyler: Utbildning för arbete och demokrati?

Tore Pryser: Vanlige folks historie og skolen.

Red: I skolens vold.

Isa Edholm & Red: "I skolan är det svårt att kalla saker vid deras rätta namn".

Brutus Östling: Den svenska elevrörelsen.

Red: Ung arbejdslös.

Donald Broady: Progressivismens rötter.

Jon Johnsen & Jon H Lesjø: På sporet etter en norsk skolebevegelse.

Karen Borgnakke & Chresten Kruchov: Skolefolk i bevægelse.