Läromedel konserverar skolan?

Redaktionellt
När vi började arbetet med detta temanummer visste vi inte vilket högaktuellt ämne vi valt. Vi tyckte att läroböckerna såg ut som när vi själva gick i skolan och undrade varför utvecklingen gick så långsamt. Och läromedelslöst? Vad var det? Det går väl knappast att genomföra?

Även om läroboken fortfarande är det dominerande läromedlet insåg vi snabbt att vi givit oss i kast med ett komplicerat fält. Läromedelsbegreppet har utvidgats bit för bit. I dag kan allt betraktas som läromedel. En penna tycks vara lika mycket läromedel som en lärobok. När skolverket beräknar kostnaden för svenska grundskolor tar man med en utgiftspost för läromedel, men saknar definition av vad det är.

Under arbetets gång släpptes två rapporter från Skolverket; Läromedlens roll i undervisningen och I enlighet med skolans värdegrund?. De fokuserar på dagens läroböcker och slår fast att de är långt ifrån problemfria. Precis som vi ser de att utvecklingen går långsamt, både vad gäller pedagogik och de värderingar som förmedlas.

Varför det går långsamt finns det inget entydigt svar på. Parterna tycks skylla på varandra. Förlagen skyller på att det finns för få författare, författarna skyller på förlagen och på lärarna som inte vågar satsa på någonting nytt. Alla skyller på bristen på pengar.
Råttan på repet – i en evig cirkelgång.

Det enda säkra är att läroboken fortfarande fyller en viktig funktion trots att den snarare tycks bromsa än hjälpa den pedagogiska utvecklingen. Alla parter tycks dock leta efter nya idéer och utvägar från dagens dödläge. Förhoppnings kan det här numret inspirera er att ta del i den utvecklingen.

/Redaktionen
Carl-Magnus Höglund, Siri Reuterstrand, Christer Wigerfelt
Fotograf: Göteborgs stadsmuseum

_______________

Innehåll (dubbelnummer)

Ingela Korsell – Vad menas med läromedel?

Christer Wigerfelt – Läromedel bromsar skolans utveckling?

Christer Wigerfelt – Se upp för sponsrade läromedel

Staffan Selander – Dags att lämna 1800-talet

Engström /Selander /Åkerfeldt – Om elevers användning av digitala läromedel

Carl-Magnus Höglund – Kritisk granskning ett måste

Tilde Dahlqvist – Böcker döljer genuskonflikter

Titti Forsslund – 50-talets skolradio försvarade kärnfamiljen

Margareta Svennbeck – Hållbar utveckling inte viktigt i NO-läromedel

Carl-Magnus Höglund – Den lärobokslösa skolan

Siri Reuterstrand – Varför händer inte mer?

ÖVRIGA ARTIKLAR

Katarina Gustafsson – Avhandlingen/Barn och segregation i skola och stadsdel