Kulturprojekt i skolan

 

Redaktionellt
Kulturprojekt i skolan

_______________

Innehåll

Gunilla Granath: Hela mellanstadiet spelar teater

Katta Nordenfalk: Hela mellanstadiet har skrivarverkstad

AKTUELLT

Maj Stoddard: Global education, berg- och dalbana, aktier...

Karine Mannerfelt: Barn till barn

Susanne Törneman: Bifrostskolan

LÄST

Göran Folin: Ljunghill: En skola för alla