Lärarutbildning

 

Redaktionellt
Stora förväntningar

_______________

Innehåll

Sigun Melander: Skratt och förundran i skapande processer.

Solveig Mårtensson: En ny lärarutbildning – en svår lärarutmaning.

Knut Åhs: Vad bör en lärare kunna.

Börje Lemark: Några didaktiska perspektiv.

Bertil Gran: Kampen om kunskapen.

Anna-Karin Sundmark: Ömsom vin, ömsom vatten.

Magnus Hägg: "Tröga" lärarutbildare.

Peter Karlberg: Obligatorisk närvaro eller tentamen

Göran Ejeman: Därför vill jag inte vara med längre

Margret Rudqvist: Den naturliga språkutveckingen behöver lyftas fram

Karin Dahl: Med dubbla tungor

Gunilla Molloy: Moderskap eller ledarskap

K-G Ahlström & Maud Jonsson: Handledningen avslöjar lärarutbildningens dolda pedagogiska...

Torsten Madsén: Utgå från en analys av skolan som samhällsfenomen

Gunvor Nordström: Börja nära människan – så nära som möjligt

H J Kristiansen: En ämnesövergripande läroplan för hela skolan

Gustav Öberg: Arkitektur – undervisning – utbildning

LÄST

Torsten Madsén: Franke-Wikberg: Skolan och utvärderingen

Rut Hillarp: Nielsen & Rudberg: Historien om jenter og gutter.

Karin Dahl: Madsén & Sandström: Livlina för livslångt lärande.

Rut Hillarp: Persson (red): Skolminnen berättade av 17 författare.

K G Nordström: Svingby m.fl: SO i fokus.

Birgitta Jutvik: Häfner m.fl: Miljölära.

Karin Dahl: Nilsson & Nilsson (red): Vägen ut.