Sveriges enda fristående tidskrift om utbildningsfrågor
 

 

 

KRUT:s stipendium till Gunnar Elvesons minne 2008

Johan Frick och eleverna på Bäckängsgymnasiet praktiserade hösten 2007 sina kunskaper på ett mer handfast sätt än vad vissa skolpolitiker kanske tänkt sig. Den borgerliga majoriteten i staden införde ordningsbetyg under täcknamnet omdöme, dagarna före terminsstarten. Ett beslut som väckte starka reaktioner. För att göra elevernas röster hörda tog årets pristagare Johan Frick tog initiativ till aktionsgruppen Förenade klasskamrater. På kort tid hade 80 procent av eleverna på hans skola skrivit på ett upprop mot de nya betygen. Hälften av dem sjukanmälde sig under en protestdag.

Läs pressmeddelandet >>>

Tidigare pristagare

Läs om tidgare års pristagare här >>>

 

 

 
Om KRUT

REDAKTION:
Carl-Magnus Höglund
Siri Reuterstrand
Christer Wigerfelt

ANSV. UTGIVARE:
Göran Follin

ISSN:
0347-5409

PRENUMERATION
4 NR/ÅR
200 KR FÖR ENSKILD
240 KR FÖR INST.
PG 70 89 89 - 9
Lösnummer 60 kr

KONTAKTA OSS:
Här hittar du adresser och telefonnummer >>>