Sveriges enda fristående tidskrift om utbildningsfrågor
 

 

 

KRUT:s stipendium till Gunnar Elvesons minne 2007

Alan Schürer har i ett mångårigt projekt arbetat med att involvera elever och skolpersonal i utvecklingen av skolmiljön. Projektet är ett praktiskt exempel på hur skolan kan arbeta med elevdemokrati och delaktighet. Ett arbete som också leder till bättre skolmiljö och som även fått till effekt att skadegörelsen minskat. Projektet utfördes i samarbete med Lokalförsörjningsförvaltningen i Göteborg och tre skolor och genomfördes i ett stort antal små delprojekt.

Läs pressmeddelandet >>>

 

 

 
Om KRUT

REDAKTION:
Carl-Magnus Höglund
Siri Reuterstrand
Christer Wigerfelt

ANSV. UTGIVARE:
Göran Follin

ISSN:
0347-5409

PRENUMERATION
4 NR/ÅR
200 KR FÖR ENSKILD
240 KR FÖR INST.
PG 70 89 89 - 9
Lösnummer 60 kr

KONTAKTA OSS:
Här hittar du adresser och telefonnummer >>>